OKASROOSIKESTEST

Pealeht | Sisukord | Trüki
 
 
 
OKASROOSIKESE KUNINGRIIK ON  PAIK,  KUS:
 
 •  õppimine, avastamine ja oskuste omandamine toimub ideede kogumi ehk projektina, mis on inspireeritud väikeste õukondlaste huvist, lähimast ümbrusest ja igapäevaelust;  (projektõpe)
 • kogu Okasroosikese õukond - lapsed, õpetajad ja vanemad- loovad üheskoos loomingulisust, mängulisust, koostööd  ja sotsialiseerumist toetava mängumaa; (koostöö)
 • väikestel printsidel ja printsessidel on võimalus olla oma  õppimise kavandajad, uute teadmiste avastajad ja  loojad;  (planeerimine)
 • elatakse lapsesõbralikku lossielu, kus pisikesele lossielanikule antakse aega mõista ja mõtelda, küsida ja vastuseid otsida, omaenda teooriaid luua ja katsetada,  seoseid ja lahendusi leida  omaenda   loomupärasel viisil, mis aitab tal jääda ja kasvada iseendaks; (meie lasteaia missioonist ja kulgemisest inspireeritult)
 • kõik kuningakoja ja nõukodade liikmed, alates lossiülemast kuni kojanarrini, kujundavad  pidevas muutumises oleva, vaheldusrikka ja  väljakutseid esitava, uudishimu tekitava ning lapse õppimisest rääkiva ja  seda väärustava õpiruumi . (õpikeskkond ja õpetaja roll)

Lossikambrid on jaotatud erinevateks tegevuspaikadeks, kus vahendid ja paigutus on pidevas muutumises vastavalt printside ja printsesside huvidele.

 

 

VÄLJAVÕTE VÕRU LASTEAED OKASROOSIKE ÕPPEKAVAST

 

Võru Lasteaed Okasroosike õppekava on koostatud arvestades koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ja lasteaia eripära. Lasteaia õppekavale toetudes koostab iga rühm õppeaasta tegevuskava.

Meie missioon on: AITA LAPSEL KASVADA ISEENDAKS!
Lasteaia visioon:  Võru Lasteaed Okasroosike on mängul, muinasjutul, loodushoiul, loomingulisel  tegevusel, elamuslikul õppimisel põhinev, vaimselt turvalise kasvukeskkonnaga lasteaed.
 
Lasteaia õppekava sisaldab järgmisi osi:
 • lasteasutuse liik ja eripära;
 • muinasjutt;
 • väärtuskasvatus;
 • õppimine ja avastamine;
 • õuesõpe;
 • tervise edendus;
 • õppe- ja kasvatustegevuse „loss“;
 • õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted;
 • õppe ja kasvatustegevuse korraldus;
 • lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korraldus;
 • erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus;
 • lastevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus;
 • õppekava uuendamise ja täiendamise kord;
 • valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning eeldatavad tulemused;

Väljavõte lasteaia õppekavast.

·