Info

Pealeht | Sisukord | Trüki
  • Vastavalt Võru Linnavalitsuse määrusele 11.01.2023 nr 1 "Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruse nr 20 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine "

Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määruses nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" (RT IV, 26.02.2021, 4) paragrahv 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kehtestada lasteasutuse õppekulu määraks 34 eurot kuus ühe lapse kohta.“.

Määrus jõustub 2023 aasta 1. veebruaril.  

                                                                                                                                                                                                           

  • Vastavalt Võru Lasteaed Okasroosike hoolekogu  25.08.2022 nr 6 otsusele on alates 1.09.2022 toidukulu maksumus päevas 2,50 eurot, millest hommikusöök 0,50 eurot, lõunasöök 1,40 eurot ja õhtuoode 0,60 eurot.
  • Võru Lasteaed Okasroosike võtab vastu digitaalselt allkirjastatud dokumente. Dokumendid edastada e-posti aadressil okasroosike[at]voru.ee