Muinasjutumaa MTÜ

Pealeht | Sisukord | Trüki
 

 

Muinasjutumaa MTÜ on moodustatud 2013. aasta kevadel. Tegemist on lasteaia õpetajate, lastevanemate ja lasteaia arengust huvitatud isikute vabatahtliku mittetulundusliku ühendusega.
 
Muinasjutumaa MTÜ on loodud lasteaed Okasroosike laste õpi- ja kasvukeskkonna parendamise toetamiseks. Ideoloogiliselt toetab ühing kogukonna kaasamise põhimõtet meie laste igakülgses arengus ning panustab valdkondades, mis ei ole lasteaia ja/või linna ja/või riigi otseses vastutusalas.
 
Muinasjutumaa MTÜ on ühtlasi vabatahtliku toetuse koordineerimise struktuur. Ühing tegeleb aktiivselt täiendavate toetajate otsimise ning suuremate investeeringute osas kaasfinantseerimise leidmisega. Mittetulundusühinguna on meil võimalik osaleda ka erinevates projektides ning rahaliste vahendite kaasamise taotlustes.
 
Muinasjutumaa MTÜ tegemisi on võimalik ka rahaliselt toetada, tehes ülekande:
a/a EE171010220220047228 SEB pank.
 
Kõigil, kellel on ideid, ettepanekuid Muinasjutumaa MTÜ eesmärkide elluviimise kaasaaitamise osas, palume endast märku anda e-posti aadressil
või helistades:782 1704, 5348 6502
 
MTÜ JUHATUS
Mari-Mann Adamson
Pille Kongo
Tiia Must
 
 
Paljuski sõltub uute projektide võimalik elluviimine kaasalööjate mõtetes. Kutsume edaspidises tegevuses MTÜ toimetustega liituma kõiki, kellel ideid, soovi ning võimalust panustada. Ühinguga liitumiseks tuleks saata vabas vormis avaldus juhatusele. Digitaalselt allkirjastatud avaldus saada e-posti aadressile muinasjutumaa@okasroosike.ee, paberkandjal avaldus saada aadressile Jüri 40a, 65610 Võru.
 
 
Üldandmed:
Registrikood: 80357130
Aadress: Jüri tn 40a, Võru linn, Võru maakond, 65610
E-mail:muinasjutumaal@gmail.com
Telefon: +372 782 1704; +372 5348 6502