UUDISED

Pealeht | Sisukord | Trüki

 

 

ALATES 24.03-07.04 ON LASTEAIA ÕUEALAL VIIBIMINE KEELATUD
 
Seoses koroonaviiruse kiire levikuga Võrus on linnavalitsus muude meetmete hulgas otsustanud rakendada tänasest järgmist:

  1. Sulgeda avalikuks kasutuseks ajutiselt tähtajaga kuni 7. aprill 2020 (kaasa arvatud) järgmised avalikud rajatised:
  1.1. spordirajatised ja spordiväljakud, v.a Kubija rollerirada;
  1.2. mängurajatised ja mänguväljakud;
  1.3. rannaalad ja seal asuvad mängu- ja terviserajatised;

  2. Kõikidel eelmises punktis nimetatud rajatiste valdajatel ja haldajatel võtta kasutusele meetmed käesoleva korralduses nimetatud eesmärgi saavutamiseks ja tagamiseks.
  3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

  Linnavalitsus korraldab täna-homme linnas ka patrullid inimeste kogunemiste ärahoidmiseks.

  Kiiret tegutsemist ja võimalikult vähe otsekontakte!

  Sixten Sild
  Võru abilinnapea
  +372 5886 8867
  sixten.sild@voru.ee

-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Võru linna lasteaedade töö taastatakse piiratud mahus alates 18. märtsist
 
Head lasteaialaste vanemad!
 
Hetkel on keeruline aeg, sest koroonaviirus levib jätkuvalt Võrus. Vabariigi Valitsuse sõnum on, et kui vähegi võimalik, tuleb laps lasteaiast koju jätta. Paraku ei ole kõikides ametkondades ja ettevõtetes võimalik teha kaugtööd, samuti pole võimalust leida lapsele hoidjat ning seetõttu on lasteaiakoht hädavajalik. Võru linna lasteaiad on teinud lapsevanemate seas küsitluse ning  saanud info vanematelt, kes vajavad lasteaiateenust ning  Võru linnas vajab hädapäraselt sellel nädalal 31 last.
 
Et minimeerida riske, osutatakse perioodil 18.03-03.04 teenust ainult Sõlekese lasteaias. Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-17.30. 
 
Lasteaiateenuse vajadusest ülevaate omamiseks oleme kokku leppinud järgmised sammud: 
 
-Erinevate lasteaedade lapsed paigutatakse Sõlekese lasteaias eraldi rühmaruumidesse. 
-Vanematel, kellel tekib jooksvalt täiendavalt hädapärane vajadus lasteaiateenuse järele, palutakse eelnevalt teavitada oma „kodulasteada“.
- Täpsema info lasteaia töökorralduse kohta annab Sõlekese lasteaed.
 
 
NB! SOOVITAME ENDISELT VÕIMALUSEL LAPSE LASTEAIAST KOJU JÄTTA! LASTEAEDA TOHIB TUUA AINULT TERVEID LAPSI JA KA NENDE LÄHIKONDSED EI TOHI OLLA NAKATUNUD KOROONAVIIRUSESSE NING NEIL EI TOHI OLLA OLNUD TEADLIKKU LÄHIKONTAKTI KOROONAVIIRUSESSE NAKATUNUGA. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI VANEMAID,

KES TALGUPÄEVAL LASTEAIA ÕUEALAL TEGUTSESID.
TORE ON KOOS LASTEAIAPEREGA RIKASTADA MEIE LASTE LASTEAIAPÄEVA PÕNEVATE TEGEVUSTEGA.
AITÄH!
 VÄIKESED JA SUURED OKASROOSIKESED
-----------------------------------------------------------------------------------