UUDISED

Pealeht | Sisukord | Trüki

 

 

TÄHELEPANU!

LASTEVANEMATE JA LASTE RAHULOLU-UURINGUTE KOKKUVÕTTED ON LUGEMISEKS VÄLJA PANDUD RÜHMA KORIDORIS.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!
 
7. juunil (reede) toimub lasteaia personali õppereis Johannese kooli-lasteaeda Rosmal ja Räpina Aianduskooli.
Õppepäeva eesmärgiks on tutvuda Johannese kooli õppe- ja kasvatustööga ja lapsest lähtuva tegevuskultuuriga ning Räpina Aianduskooli lasteaedadele mõeldud õppeprogrammidega.
 
Hoolekogu liikmed andsid nõusoleku õppepäeva läbiviimiseks ja lasteaia osaliseks sulgemiseks.
 
SEOSES EELTOODUGA PALUME TEIL
7. JUUNIL LAPS VÕIMALUSEL KOJU JÄTTA. VAJADUSEL TÖÖTAB LASTEAIAS VALVERÜHM.
 
Täpsema info ja lapse valverühma registreerimiseks pöörduge rühmaõpetaja poole.
 
Lasteaia juhtkond
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI VANEMAID,
KES TALGUPÄEVAL LASTEAIA ÕUEALAL TEGUTSESID.
TORE ON KOOS LASTEAIAPEREGA RIKASTADA MEIE LASTE LASTEAIAPÄEVA PÕNEVATE TEGEVUSTEGA.
AITÄH!
 VÄIKESED JA SUURED OKASROOSIKESED
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Algas lasteaia rattahooaeg!

Krõllid, Klaabud- esmaspäev, teisipäev
Muumid, Sipsikud- kolmapäev, neljapäev
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Jalgratta või tõukerattaga sõitmine Okasroosikese õuealal
 
KOKKULEPPED TURVALISUSE TAGAMISEKS
 
1.       Lapsed, lapsevanemad ja töötajad lükkavad lasteaia õuealal jalgratast käekõrval. Jalgrattaga sõidetakse ainult selleks ettenähtud alal (liiklusrajal ja nooltega märgitud alal)
2.      Jalgratta kaasavõtmisel lasteaeda kannab laps talle sobiva suurusega kiivrit, mis on terve ja korralikult kinnitatav. Jalgratas peab olema tehniliselt korras.
3.      Lasteaed ei vastuta ratta kadumise ja rikkumise eest.
4.      Kuna liiklusplats on väike, lepitakse rattasõidupäevad kokku õppeaasta alguses kahe rühma kaupa.
5.      Rattaga liiklemise kokkuleppeid tuletatakse lastele meelde nii kevadel kui sügisel rattahooaja alguses.
6.      Kui laps eirab lasteaias pidevalt ohutu sõidu reegleid, on rühmaõpetajal õigus keelata lapsel lasteaias jalgratta kasutamine. Jalgrattaga sõitmise keelamisest teavitab õpetaja ka lapsevanemat.
7.      Rulluiskude ja rulaga lasteaia õuealal ei sõideta.
 
PALUME LASTEVANEMATE ABI KOKKULEPETEST KINNIPIDAMISEL, NII SAAME TAGADA TURVALISUSE LASTEAIA ÕUEALAL.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Okasroosikese laste GPS art esimene projekt sai alguse. Eesmärgiks koguda ühiselt kokku kõik lasteaia nimes „Võru Lasteaed Okasroosike” olevad tähed.
 
Tähed: vanema astme lapsed
Süda: noorema astme lapsed