Struktuurfondi "ESF" toetus august 2020

Pealeht | Sisukord | Trüki
Projekt "Võru Lasteaed Okasroosike meeskonna koostöö võimestamine erivajadustega laste toetamisel"

Tegevused viiakse ellu meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ Euroopa Struktuurfondi "ESF" ja riigi kaasfinanseeringul kogusummas 4665,00 eurot.
 

 

Projekti eesmärk:

lasteaia tugimeeskond on saanud uusi teadmisi laste probleemset käitumist ja erivajadusi käsitlevatel teemadel ning teeb koostööd kõigi laste arengu toetamisel.

 

Võru Lasteaias Okasroosike soovib koolituste abil parandada tugimeeskonna koostööd kaasava hariduse rakendamiseks. Õpetajad ja õpetaja abid ning juhtkond osalevad erinevatel koolitustel, kus omandavad sarnased teadmised laste erivajadustest ja laste toetamise võimalustest. Oluline on meeskonna teadmiste ja seeläbi ka hoiakute muutmine: laste erivajadusi osatakse näha ja lapsi osatakse ühise meeskonnana toetada.

 

 
Tulemused
• Projekti tulemusena toimib Võru Lasteaias Okasroosike meeskonna koostöö kaasava hariduse rakendamiseks.
• Lasteaia meeskond on läbinud 3 koolituspäeva ja osalenud ühel koolitsust sisaldaval õppereisil, kus on omandanud sarnased teadmised laste erivajadustest, laste toetamise võimalustest ja meeskonnatööst projektõppe tingimustes.
• Muutunud on hoiak: Okasroosikese lasteaia töötaja on õppinud nägema mitte probleemset last, vaid erinevaid võimalusi lapse arendamiseks ja toetamiseks.
• Lasteaia töötajad on analüüsinud saadud teadmisi meeskonna koostöö kontekstis ning teevad tulemuslikku koostööd erivajadustega laste aitamiseks.
 

 

Hetkel andmed puuduvad.