Innove 2017/2018 õa

Pealeht | Sisukord | Trüki
Projekti "Lapsest lähtuva õpikogukonna loomine Võru Lasteaias Okasroosike“
 
 tegevused viiakse ellu meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ taotlusvoorust „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi kaasfinantseeringul kogusummas 7250 eurot. 
 

 
 Projekti eesmärk:
 Võru Okasroosikese lasteaed on läbi organisatsioonikultuuri muutmise kujunenud lapsest lähtuva projektõppe metoodika keskuseks, mis toetab Võru linna lasteaedu uute õpikäsitluste rakendamisel.
  
Projekti tulemusena: 
•on koolituse läbinud 25 pedagoogi: 17 õpetajat neljast Võru lasteaiast ning iga lasteaia direktor ja õppealajuhataja ehk kokku 4 direktorit ja 4 lasteaia õppealajuhatajat; 
•saab lapsest lähtuva projektõppe keskuseks Lasteaed Okasroosike, mille juures hakkab tegutsema Lapsesõbraliku Mõtlemise klubi;
•2017/18 õppeaastal alustavad Võru lasteaedades 10 rühma õppe- ja kasvatustegevust lapsest lähtuva projektõppe meetodil.      
 
Võru linna lasteaiad vajavad eestvedajat alushariduse uuendamisel üleminekul lapsest lähtuvale projektõppele.
Lasteaednikud saavad vajalikud kompetentsid lapsest lähtuva projektõppe rakendamiseks ning teooria praktikasse rakendamisel tekkivad raskused ületatakse professionaalse mentori juhendamisel. Koolituse tulemusena ületatakse hirm ebaõnnestuda ja saadakse julgust improviseerida.
Lisakasuna arenevad õpetajad professionaalselt kolleegilt kolleegile õppimise kaudu, ühtlustuvad väärtushinnangud.

 

Hetkel andmed puuduvad.