Innove aprill 2018

Pealeht | Sisukord | Trüki
Projekti " Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus Tallinnas Okasroosikese lasteaia meeskonnale“

 tegevused viiakse ellu meetme „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ taotlusvoorust „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ tegevuse „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ elluviimiseks Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi kaasfinantseeringul kogusummas 2210 eurot.
 

Projekti eesmärk: 
 
Võru Lasteaias Okasroosike lapsest lähtuva projektõppe rakendumine aitab jõuda kõigi lasteni ja toetada nende arengut vastavalt nende eripäradele.
Etappide alaeesmärgid.
Lasteaedade külastused: õpetajad on saanud praktiliste näidete põhjal uusi teadmisi erinevate lastega töötamisest projektõppe kaudu, laste individuaalse arengu märkamisest läbi dokumenteerimise ja erinevate õpikeskkondade loomisest.
Loeng: lapsest lähtuva tegevuskultuuri toimimist mõistvad õpetajad suudavad paremini mõista last ja tema vajadusi.
Improteatri koolitus: meetodiga tutvunud õpetajad oskavad erinevate situatsioonide loomise kaudu lapsi paremini avada ja koostööle häälestada.
 
Projekti mõju:
 
Teiste lasteaedade külastamine ja erinevate töökultuuride nägemine aitab õpetajatel ennast kõrvalt vaadata ning võrdlusmomenti luua. Ennast analüüsiv õpetaja saab kujundada oma identiteedi ning selle kaudu paremini mõista ka lasteaia organisatsioonikultuuri.
Antud projekt annab õpetajatele vajaliku kogemuse, kuidas mujal Eestis lasteaednikud projektõpet läbi viivad. Seeläbi saavad õpetajad vastuse oma küsimustele. Nad suudavad edasi liikuda lapsest lähtuva projektõppe meetodi kasutamisel süvitsi: enam lapse eripära arvestades ja laste päeva lasteaias põnevaks muutes. Nad on saanud juurde ideid dokumenteerimise ja kasvukeskkonna mitmekesistamise osas. Nad oskavad jõuda paremini lapseni, kasutades erinevaid meetodeid ja saadud vaatlustulemuse andmeid. Nii on kaasatud lasteaiapäeva kõik lapsed, sest nende vajaduste  ja huvidega on arvestatud.
Nii saame täita ka oma lasteaia missiooni „Aitame lapsel kasvada iseendaks“.

Hetkel andmed puuduvad.