LOSSI ELU-OLU

Pealeht | Sisukord | Trüki

 

 Võru Lasteaed Okasroosike on viierühmaline lasteaed. Üks rühm on sõimerühm 1,6-3 aastastele lastele. Ülejäänud neli rühma on liitrühmad 2-7aastastele lastele. Lastele on loodud teatrituba dramatiseerimiseks vajalike vahenditega, väikene raamatukogu ja söögisaal.

1996. aastast rakendab lasteaed Hea Alguse metoodika filosoofiat ja põhimõtteid. Õppe-ja kasvatustöö planeerimise ja läbiviimise aluseks on lapsest lähtuv metoodika. Kaks rühma on Hea Alguse rühmad vabariigis.
Lastele pakuvad tegutsemisrõõmu järgmised huviringid: muusikaring, poiste ja tüdrukute tantsuringid, kunstiring ja jalgpall. Koolivalmiduse toetamiseks töötab Kuninga Kool.
Lasteaed on Tervist Edendavate Lasteaedade liidu liige. Kõiki tegevusvaldkondi lasteaias vaadeldakse tervise arengu seisukohalt lähtudes.
Lasteaias on olulisel kohal mäng, elamuslik õppimine, muinasjutud ja dramatiseeringud. Lasteaiale annavad oma näo Okasroosikese muinasjutu stiilis maja kujundus, kostüümid, peod ja traditsioonilised üritused.
Oluline osa on keskkonnakasvatusel ja õues õppimisel.