LOSSI ELU-OLU

Pealeht | Sisukord | Trüki

  Võru Lasteaed Okasroosike on Võru linna vanim ja väikseim lasteaed. Meie lasteaias on üks sõimerühm 1,6–3 aastastele lastele ja neli liitrühma 2–7-aastastele lastele. Lasteaed ehitati 1963. aastal.

 Aastast 1987 kannab lasteaed nime Okasroosike. Alates sellest ajast on lasteaed omanäoline väike muinasjuturiik, mida juhib Kuningas Okas I koos lossiülemaga, lasteaiaperet nimetatakse õukonnaks ja lasteaeda ennast lossiks.

 Aastatepikkune töö Hea Alguse mudelrühmades (alates 1996)  on andnud soodsa pinnase lapsest lähtuva tegevuskultuuri arenguks. 2017. aastal alustasid kõik lasteaia rühmad üleminekut lapsest lähtuvale projektõppe metoodikale. Projektõpe on laste huvidele tuginev õpe, mis pakub võimalusi läbi praktiliste kogemuste ja tegevuste ise avastada ja luua. Õpetaja ülesandeks on kujundada mõttekalt loodud õpiruum, kus rühma keskkonnast peegeldub, millega seal parajasti tegeletakse. Projektõpe kui lapsest lähtuv töömeetod usub lapse võimetesse ja potentsiaali ning nii lühema-, kui ka pikemaajalistes projektides, mis põhinevad laste ideedel, omandatakse õppekavas olevad pädevused ning võidakse jõuda tehnikasaavutuste, sotsiaalsete ja filosoofiliste küsimuste käsitlemiseni. Lapsest lähtuv pedagoogika avab lapsele võimaluse kõike ise õppida läbi uurimise ja katsetamise, läbi mängu ja kunstilise tegevuse, kusjuures laste õpirõõm ning huvi maailma saladuste vastu on püsiv ja toetab nende kasvamist iseendaks.

 Lasteaia eripäraks on laste andekust toetav koostöö loovusõpetajaga. Lasteaia kasvukeskkond on avatud laste ideedele ja pakub võimalusi mitmekesiseks mänguks ja tegutsemiseks nii suuremates kui ka väiksemates gruppides ning koostegutsemiseks nooremate ja vanemate laste vahel. Lasteaias on olulisel kohal rõõm, mäng, elamuslik õppimine, muinasjutud ja dramatiseeringud. Lasteaiale annavad oma näo muinasjutu stiilis maja kujundus, kostüümid, erinevad õukonnategelased, peod ja traditsioonilised üritused. Laste eriandekuse ja huvide toetamiseks töötavad mitmed huviringid: tantsu- ja muusikaring, jalgpallitreening ning kunstiring. Õuealale on loodud õuesõppekeskus ja erinevad tegevuskeskused. Väikeste lossielanike pereliikmed ning lossi vilistlased on kaasatud õukonna tegemistesse ja tunnevad ennast koduselt ning on rühmades teretulnud.

 Alates 2001. aastast on lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade liidu liige. Kõiki tegevusvaldkondi lasteaias vaadeldakse tervise arengu seisukohast lähtudes.