ERASMUS+ õpirände projekt

Pealeht | Sisukord | Trüki
ERASMUS+ PROGRAMMI POOLT RAHASTATUD ÕPIRÄNDE PROJEKT „Tulevikuoskuste õpetamine Võru lasteaias Okasroosike“.
 
PROJEKTI TOETAS: Haridus- ja Noorteamet
 
PROJEKTI SUMMA: 15 500 eurot
 
PROJEKTI EESMÄRK:
2023. a lõpuks on valminud sotsiaalse intelligentsuse ja loovuse toetamise tegevusplaan, mis aitab töötajal neid oskusi märgata ja õpetada.
31.12 2023 on Võru lasteaial Okasroosike sõprussuhted nelja lapsest lähtuvat tegevuskultuuri austava organisatsiooniga.
 
 
Tegevused:
 
Õpetajad osalevad kahel koolitusel.
 
1.   1.    Õppijad osalevad koolitusel „Soft skills for strong teachers“, mis toimub septembrikuus Amsterdamis.
(Soft skills) Pehmed oskused on inimestevahelised ja intrapersonaalsed võimed, mis aitavad arendada nii sotsiaalset intelligentsust kui ka innovaatilisust.
Selle kursuse käigus süvendavad õppijad oma arusaamist pehmetest oskustest ja mõtisklevad oma võimete üle sellistes valdkondades nagu juhtimine, eneseteadlikkus, loovus, probleemide lahendamine ja suhtlemine.
Neid oskusi ühendavate praktiliste tegevuste kaudu õpivad osalejad muutma valitsevaid käitumismustreid ning parendama emotsionaalset ja sotsiaalset intelligentsust oma töökohas.
Kursus pakub välja viise, kuidas pehmeid oskusi tööpäeva igasse tahku kaasata.
 
2.   2.    Õppijad osalevad koolitusel "Boosting Creative Thinking and Problem Solving" Roomas.
Kaasaegne haridus keskendub üha enam uute ideede genereerimise ja probleemide kriitilise käsitlemise õpetamisele.
Sellest lähtuvalt on loovus haridusvaldkonnas kiiresti võimust võtmas. Ometi on see endiselt tõsiste väärarusaamade all, loovust peetakse andekate inimeste geniaalsuseks või kaasasündinud võimeks.
Kursus seab need kontseptsioonid kahtluse alla, illustreerides paljusid strateegiaid loovuse kasvatamiseks, treenimiseks ja lõpuks parandamiseks. Kursuse lõpuks on osalejad kindlasti veendunud, et loovus tähendab idee kallal nokitsemist, tulemuste hindamist, näpunäidete tegemist ja lõpuks sellest ettevõtmisest tekkinud idee visualiseerimist.
Osalejad harjutavad paljusid meetodeid uute ideede genereerimiseks. Keskendudes sellele, kuidas loov mõtlemine töötab, mõistavad nad, et loov mõtlemine on protsess, mida saab toetada tööriistade ja väliste struktuuridega.
Kursusel osalejad õpivad kasutama innovatsioonivaldkonna tuntumaid tööriistu loova mõtlemise edendamiseks. Nad avastavad erinevaid tehnikaid probleemide lahendamiseks, pakuvad uusi lahendusi, loovad lugusid ja narratiive, arendavad kujutlusvõimet ja visualiseerivad olematuid reaalsusi. Lisaks pühendavad nad aega, et katsetada neid tehnikaid ideede genereerimisel, jutuvestmisel ja kontseptsioonikunstis.
Osalejad õpivad ka, kuidas suunata lapsi neid tööriistu igapäevases lasteaiaelus nii individuaalse praktika kui ka kollektiivse protsessina kasutusele võtma.
 

 

Hetkel andmed puuduvad.