Keskkonnahariduslikud õppekäigud

Pealeht | Sisukord | Trüki
Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslikud õppekäigud.
 
Projektis osalevad 4 aiarühma.
 
Projekti käigus toimuvad õppekäigud

2015/2016 õa
Õppekäik RMK Elistvere loomaparki
20 Sipsiku rühma last vaatlevad loomi neile omases keskkonnas. Lapsed näevad elusuuruses euroopa piisonit, põtra, põhjapõtra, metskitse, kabehirve, pruunkaru, ilvest, rebast, kährikkoera, harilikku oravat, metsnugist, tuhkrut, halljänest.
 
2016/2017 õa
RMK Pähni looduskeskuse õppeprogramm "Matkasellid Luhasoos"
42 Sipsiku ja Muumi rühma last matkavad läbi soo, tutvuvad erinevate soo arenguastmetega: madalsoo, siirdesoo, kõrgsoo. Katsutakse, nuusutatakse soos kasvavaid taimi, süüakse marju ja õpitakse tundma soos elavaid loomi. Lapsed tutvuvad maavaraga- turvas.
Õppekäik Alaveski loomaparki
42 Klaabu ja Krõlli rühma last vaatlevad ja võrdlevad karusid, hunte, ilveseid, metssigu, kabehirvi, põtru, lambaid, küülikuid, oravaid, nugiseid, kährikuid ja sinirebast. Räägitakse teemal, miks loomad vajavad inimeste abi.
MTÜ Eesti Ellujäämisseltsi õppeprorgramm "Metsloomad- osa loodusest".
21 Sipsiku rühma ja 21 Muumi rühma last matkavad mööda loomade radasid, õpivad tundma loomade käitumist ja harjumusi, vaatlevad loomade jälgi, söögi- ja magamiskohti, urgusid. Lapsed näevad erinevaid olukordi looduse ja loomade koostöös ning inimtegevuse jälgi metsas.
SA Pokumaa õppeprogramm „Saame pokudega sõbraks!“ 
42 Krõlli ja Klaabu rühma last tutvuvad läbi erinevate tegevuste ehedas keskkonnas kodukoha rohttaimede ja puudega. Õpivad loovalt vaatama puid ja taimi, tunnetama looduse ilu, inimese rolli looduse hoidmisel.

Projekti rahastaja

 

Võru Okasroosikese Lasteaias