UUDISED

 

 

 

 LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!
 
 
13.-14. aprillil toimub Võru Lasteaed Okasroosike personali õppereis Tallinna lasteaedadesse.
 
Õpiürituse raames külastame kahte lasteaeda: Tallinna lasteaed Rännaku ja Tabasalu Teelahkme lasteaeda. Oma kogemusi tutvustama tulevad ka Kolga lasteaia ja Tallinna lasteaia “Väike päike” praktikud.
Kuulame loengut Maarika Pukilt, kes on üks lapsest lähtuva tegevuskultuuri eestvedajatest Eestis. Ta räägib meile kui praktik lapsest lähtuva tegevuskultuuri rakendamisest Viimsi lasteaias Piilupesa. Lisaks kuuleme parimaid lapsest lähtumise praktikaid Soome ja Rootsi lasteaedade näitel. 
Teisel päeval osaleme Improteatri lühikoolitusel, misaitab tuua selles osalejad välja rutiinsetest käitumismallidest ning õppida lapse kuulamist. Improteater õpetab lapsi oma ideid jagama, koostööd tegema ning teisi usaldama. Selline lähenemine on võtmeks lapse avamisele lugude jutustamise kaudu.
 
20.03 toimunud hoolekogu koosolekul andsid hoolekogu liikmed nõusoleku õppepäeva läbiviimiseks ja lasteaia osaliseks sulgemiseks.
 
SEOSES EELTOODUGA PALUME TEIL
13. aprillil LAPS VÕIMALUSEL KOJU JÄTTA. VAJADUSEL TÖÖTAB LASTEAIAS VALVERÜHM.
 
Täpsema info ja lapse valverühma registreerimiseks pöörduge rühmaõpetaja poole
 
 
 
Lasteaia juhtkond