OKASROOSIKESTEST

 
 
 
OKASROOSIKESE KUNINGRIIK ON  PAIK,  KUS:
 

Lossikambrid on jaotatud erinevateks tegevuspaikadeks, kus vahendid ja paigutus on pidevas muutumises vastavalt printside ja printsesside huvidele.

 

 

VÄLJAVÕTE VÕRU LASTEAED OKASROOSIKE ÕPPEKAVAST

 

Võru Lasteaed Okasroosike õppekava on koostatud arvestades koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ja lasteaia eripära. Lasteaia õppekavale toetudes koostab iga rühm õppeaasta tegevuskava.

Meie missioon on: AITA LAPSEL KASVADA ISEENDAKS!
Lasteaia visioon:  Võru Lasteaed Okasroosike on mängul, muinasjutul, loodushoiul, loomingulisel  tegevusel, elamuslikul õppimisel põhinev, vaimselt turvalise kasvukeskkonnaga lasteaed.
 
Lasteaia õppekava sisaldab järgmisi osi:

Väljavõte lasteaia õppekavast.

·