Euroopa vabatahtlik teenistus

Pealeht | Sisukord | Trüki
Alates 2019. aasta sügisest pakub meie lasteaed noortele võimalust teha vabatahtlikku tööd: olla abiks laste lasteaiapäeva igapäevaelu tegemistes.
 
Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.
 
Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.
Vabatahtlike tegevus rikastab ja mitmekesistab meie töid ja tegemisi, nendega suhtlemine avardab meie maailmapilti ja parandab keeleoskust ning toetab laste igakülgset arengut.
 
 
 
 
 
 
2019/2020 õppeaastal on meie lasteaia vabatahtlik
Binghan Huang Austriast
 
 
 

 

Hetkel andmed puuduvad.