Projektõpe

Pealeht | Sisukord | Trüki

PROJEKTÕPE

 

Projektõpe on õpetaja ja laste vaheline ühine õpi- ja mängutegevus, mis seab keskmesse lastest lähtuva projektiteema ja võimaldab arendada õpioskusi, loomingulisust, koostöö- ning sotsiaalseid oskusi ning annab lapsele eduelamuse. Tähtis on protsess, laste loovad ja innovaatilised lähenemisviisid ja probleemilahendused.

Kui laps saab midagi päris ise teha, kogeda, läbi elada, siis tunne on ehe ja teadmine püsiv. Kogu õppimine toimub kasutades võimalikult palju laste kõnet: dialoogid, draamamängud, omakogemuslikud vestlused, arutelud.

 

Laps                * on kaasatud tegevuste kavandamisse;

                        * avaldab arvamust, teeb valikuid ja analüüsib tehtut;

                        * on tegevustes aktiivne;

                        * omandab teadmisi ja oskusi läbi enda vahetute kogemuste;

                        * õpetab kaaslasi, õpetades seeläbi kõige rohkem iseennast.

 

Õpetaja           * märkab laste huvisid;

                        * peamiselt kuulab, kuid samas hoiab projekti teemat laiali valgumast;

                        * juhendab laste õppimist, loob õpi- ja mängusituatsioone;

                        * dokumenteerib ja edendab koostööd;

                        * loob keskkonna;

                        * on end pidevalt täiendav ja uuriv isiksus, kes õpib kogu aeg koos lastega.

 

Keskkond       * on  kolmas õpetaja rühmas täiskasvanute ja rühmakaaslaste kõrval;

                        * kannab vaimsust, kõnetab;

                        * toetab õppimist, provotseerib lapse õpihuvi;

                        * aktiveerib loovust;

                        * soodustab suhtlemist.

 

Lapsevanem    * on kaasatud nii õppetegevuste kui ka rühmaväliste tegevuste planeerimisse

                         ning    läbiviimisesse;

                        * on kaasatud oma lapse rühma nii autentsete asjade kui ka vabade

                        vahendite muretsemisesse.

 

Pedagoogiline dokumenteerimine - kirjalikud märkmed, pildistamine, filmimine, lindistamine - aitab lapse käitumist, tema vajadusi ja soove analüüsida.

Loovus – oluline on isetegemine, et laps saaks end kunstis väljendada täpselt nii nagu ta seda ise tahab. Täiskasvanu juhendamine peaks olema vaid suunav, õigeid töömeetodeid ja-vahendeid pakkuv. Lastele pakutakse erinevaid vorme, värve ja materjale.  Lastele antakse kunstitegevusteks piisavalt palju aega, et laps jõuaks omas loomulikus tempos töö planeerida, teostada ja viimistleda. Kõik laste taiesed on ainulaadsed ja „õiged“.  Õpetajaid toetab kunstiõpetaja, kes töötab väikeste gruppidega.

 

Hetkel andmed puuduvad.