Muinasjutt ja väärtuskasvatus

Pealeht | Sisukord | Trüki

 

 

MUINASJUTT

Ühiskonnad on erinevad ja muutuvad ajas, erinevad on kultuurid, kuid läbi aegade on muutumatud üldinimlikud väärtused. Läbi muinasjutu saab mõjutada lapse tundeid ja mõtteid. Muinasjutt on väikelapse jaoks üheks teadmiste ja kogemuste saamise vahendiks ja on varjatud õppekava mõjusaimaks allikaks.

Meie lasteaias on killuke muinasjuttu põimitud igasse päeva. Aastate jooksul on siin loodud muinasjutuline kasvukeskkond. Me nimetame oma maja lossiks. Lossis on oma õukond, koos kuninga, kuninganna ja ministritega ja muidugi ka õuenarr ning printsid ja printsessid. Maja sisekujunduses on muinasjutuhongu. Saalis seisavad kuningapaari oodates kaks kuninglikku trooni. Sildid ustel juhatavad kõnesättija, lossiülema, nõuniku jt tööruumidesse. Vastavalt traditsioonile tervitab kuningapaar - Kuningas Okas II ja Tema Majesteet kuninganna oma õukonda igal sügisel 1. septembril algava uue õppeaasta puhul ja mai lõpus saadab väikesed õukondlased suvepuhkusele. Lossiülemalt saavad väikesed õukondlased kätte ka oma lasteaia lõputunnistused. Muidugi tuleb kogu õukond kokku ka printsess Roosi sünnipäevanädalal - poistest saavad siis väikesed printsid ja tüdrukutest tillukesed printsessid ning õpetajad muutuvad õuedaamideks ja -härradeks.

Kõigil meie tegemistel hoiab silma peal lossivaim, kes ainult erandjuhtudel keldrist välja tuleb. Oma maja suuremaid üritusi seome tihti kuninglike tegelaste toimetamistega. Sageli võib lasteaia ühisüritustel kohata teisigi huvitavaid muinasjututegelasi - nimelt on igal rühmal oma maskott, kelle järgi ta nimegi on saanud.

Nii elavad meie majas Klaabu, Krõll, Sipsik, Muumi ja Mõmmi. Lasteaiaelu muinasjutuliseks muutmiseks on meil suur ja mitmekülgne vahendite valik ja mis kõige tähtsam - oma tööd armastavad, lastest ja muinasjutust lugupidav õukond.

 

    VÄÄRTUSKASVATUS

    Võru linnas Jüri tänaval, tillukeses Rooside Kuningriigis, asub Okasroosikese loss, mida juhib Kuningas Okas I Lossi õukonnas valitsevad  oma tavad ja kombed. Kuningal ja tema kaaskonnal on üks ühine eesmärk – aidata väikesel õukondlasel  kasvada iseendaks.
  
Oma lossis tunneb Kuningas Okas I uhkust paljude asjade üle. Kuningas hindab väga oma töökat ja ühtset kaaskonda, peab lugu muinasjutust ja mängust, austab lossi tavasid ja kombeid, hoolib loodusest, õpib ka õues ning armastab tervislikke elukombeid. Kõiki neid  õukonna jaoks eriti olulisi ja tähtsaid asju hoitakse hoolega kuninglikus  varalaekas
  
Oluliseks kuninglikuks tarkuseks peetakse, et tähtis ei ole mitte väärtusi õpetada, vaid väärtusi kanda. Varalaeka sahtlites on hoiul väärtuslikud kalliskivid ja igaüks lossis kannab hoolt  selle eest, et laekas peituv varandus ei kahaneks. Kalliskividelt peegelduvad väärtused aitavad lossielanikke nende igapäevastes toimetustes ja tegemistes ning on õukonna elus oluliseks peetavate arusaamade ja käitumistavade aluseks. Väärtuste laekas hoitavast varandusest jagub killuke sära igasse lossipäeva.
    
SÕBRALIKKUS- üksteisega arvestavalt, austavalt, heatahtlikult ja lugupidavalt tegutsevad lossikambrites koos väikesed ja suured õukondlased.
    
HOOLIVUS: lossielus toetutakse kuninglikele tarkustele: märkan, näen ja kuulen kaaslast oma kõrval; tegutsedes hoian ja säästan loodust  ning hoolin oma tervisest.
    
LOOVUS: Okasroosikese lossis on alati ruumi loominguks, mänguks ja uudishimuks, toetatakse omanäolisust ning  lossiuksed on avatud uutele ideedele.

ÜHTSUS: kogu õukond, heas koostöös koduga, astub ühiselt etteseatud eesmärkide poole, andes oma parima, et igast tillukesest lossielanikust kujuneks inimene, kelle kõrval tema kaaslased ennast hästi tunnevad.
USALDUSVÄÄRSUS:  turvalises ja  innustavas mängu-, töö-, ja õpikeskkonnas jälgitakse, et iga väikese printsessi ja printsi päev mööduks rõõmsalt ja ohutult ning  õukonnale usaldatud saladused  hoitaks kindlalt lossiseinte varjul