Muinasjutt ja väärtuskasvatus

 

Muinasjutt

Ühiskonnad on erinevad ja muutuvad ajas, erinevad on kultuurid, kuid läbi aegade on muutumatud üldinimlikud väärtused. Läbi muinasjutu saab mõjutada lapse tundeid ja mõtteid. Muinasjutt on väikelapse jaoks üheks teadmiste ja kogemuste saamise vahendiks ja on varjatud õppekava mõjusaimaks allikaks. Meie lasteaias on killuke muinasjuttu põimitud igasse päeva. Aastate jooksul on siin loodud muinasjutuline kasvukeskkond. Me nimetame oma maja lossiks. Lossis on oma õukond, koos kuninga, kuninganna ja ministritega ja muidugi ka õuenarr ning printsid ja printsessid. Maja sisekujunduses on muinasjutuhongu. Saalis seisavad kuningapaari oodates kaks kuninglikku trooni. Sildid ustel juhatavad kõnesättija, lossiülema, nõuniku jt tööruumidesse. Vastavalt traditsioonile tervitab kuningapaar - Kuningas Okas II ja Tema Majesteet kuninganna oma õukonda igal sügisel 1. septembril algava uue õppeaasta puhul ja mai lõpus saadab väikesed õukondlased suvepuhkusele. Lossiülemalt saavad väikesed õukondlased kätte ka oma lasteaia lõputunnistused. Muidugi tuleb kogu õukond kokku ka printsess Roosi sünnipäevanädalal - poistest saavad siis väikesed printsid ja tüdrukutest tillukesed printsessid ning õpetajad muutuvad õuedaamideks ja -härradeks. Kõigil meie tegemistel hoiab silma peal lossivaim, kes ainult erandjuhtudel keldrist välja tuleb. Oma maja suuremaid üritusi seome tihti kuninglike tegelaste toimetamistega. Sageli võib lasteaia ühisüritustel kohata teisigi huvitavaid muinasjututegelasi - nimelt on igal rühmal oma maskott, kelle järgi ta nimegi on saanud. Nii elavad meie majas Klaabu, Krõll, Sipsik, Muumi ja Mõmmi. Lasteaiaelu muinasjutuliseks muutmiseks on meil suur ja mitmekülgne vahendite valik ja mis kõige tähtsam - oma tööd armastavad, lastest ja muinasjutust lugupidavad õpetajad.

 

Väärtuskasvatus

• lasteaia põhiväärtused on üheselt mõistetavad kõigile huvigruppidele;

• on koostatud voldik lasteaia väärtustest, kommetest ja lossireeglitest;

• lasteaia põhiväärtused on lahtimõtestatud käitumispõhiste kirjeldustena lasteaia õppekavas;

• tähelepanu on pööratud üldtunnustatud käitumisreeglitele ja üldinimlikele

väärtushinnangutele (hoolivus, viisakus, kombekus, keskonna hoidmine ja säästlikkus) ja

need kajastuvad lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse aastaplaanis ja rühmade tegevuskavades.