Tervis ja liikumine

2001. a. ühinesime TERVIST EDENDAVATE lasteaedade võrgustikuga. 
 

Õppeaasta 2020/2021 eesmärk: