Tervis ja liikumine

2001. a. ühinesime TERVIST EDENDAVATE lasteaedade võrgustikuga. 
 

Õppeaasta 2022/2023 eesmärk: