Hea Algus

Pealeht | Sisukord | Trüki

HEA ALGUSE programm keskendub laste ettevalmistamisele iseseisvaks õppimiseks. HEA ALGUS põhineb arvamusel ja usul, et lapsed arenevad paremini, kui nad ise on veendunud õppimise vajalikkuses. Hoolikalt planeeritud keskkond julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma. Kasvatajate ülesanne on arenguliselt sobiva õpikeskkonna loomine. Igas HA rühmaruumis on mitu erinevate materjalidega tegevuskeskust.

Kunstikeskus julgustab lapsi arendama ja avastama oma loovust, ergutab suhtlemist, arendab motoorikat ja intellektuaalseid oskusi.

Klotsikeskuses õpivad lapsed ehitades palju: arvutamist, probleemide lahendamist, keskendumist.

Kokanduskeskuses toitu valmistades õpitakse matemaatilisi mõisteid, koostööd, teistega jagamist jne

Loovmängukeskuses on kostüümid, riided jm esemed, mis ergutavad matkima ümbritsevas elus nähtut ja proovima erinevaid rolle.

Kirjaoskusekeskuses on lastel võimalus kirjutada, lugeda, kuulata. Lapsi ergutatakse tegema ise raamatuid, lugusid välja mõtlema.

Teaduskeskuses saavad lapsed uurida looduslikke objekte ja teha avastusi.
Hea Alguses kasutatakse veel muusika-, liiva- ja veekeskust.

Meie lasteaias on Hea Alguse metoodika mudelrühmad KLAABU ja KRÕLLI rühm. Ka teised rühmad kasutavad Hea Alguse metoodika elemente (hommikuringi, tegevuskeskusi).