KOOLITUSMATERJALID

"Mida teha, kui laps ei kuula sõna ja sinu mõistus on otsas?"

Kadri Järv-Mändoja
Perekeskus Sina ja Mina
www.sinamina.ee
Mida teha?
• Mõtle, mis lapse sellist käitumist põhjustab?
• Otsi infot lapse arengu kohta.
• Õpi last kuulama (kontakti looma ja hoidma) ning tõhusalt kehtestama.
• Aruta muret õpetajaga või küsi abi spetsialistilt.
Võimalikud põhjused?
• Vajadused – väsimus, kõht tühi, palav, pissihäda, vähene liikumine, igavus jne.
• Vajadus kontakti järele – soov saada vanemalt tagasisidet, märkamist, hoidmist, füüsilist lähedust.
• Perepingete peegeldus – vanemate omavahelised suhted, vanema liigne stress, kurnatus või läbipõlemine.
• Arenguised iseärasused.
Kontakt!
• Kas ma olen lapse jaoks kohal? Saan muudele asjadele mõtlemata teda kuulata, tema vajadusi märgata, teda kallistada?
• Kui mu mõtted on mujal, olen mures, ülemäära stressis, väsinud, siis ma ilmselt ei ole kohal.
• Kui sageli juhtub, et ma tegelikult olen oma mõtetega eemal?
• Kas olen enda vajaadustega kontaktis? Märkan seda, mis minuga toimub?
• Kas ma oskan lapsele selgelt oma vajadusi väljendada?
Perepinged
• Perekond kui tervik – kõik mõjutavad kõiki.
• Muutus ühes pereliikmes toob kaasa muutused ka teistes liikmetes.
• Paarisuhte lahendamata konflikt või pikem rahulolematus mõjutab lapse käitumist.
• Muutused peres ja pere kohanemine.
Aju arengust ja ehitusest piltlikult
Ülemine ja alumine korrus
• Aju alumistes osades on eluks vajalikud funktsioonid (hingamine, pilgutamine, võitle-põgene reaktsioon aga ka hirm ja viha). Aitavad ellu jääda.
• Ülemine osa koosneb ajukoorest. Keerulisem mõtlemine, kujutlemine, planeerimine. Ülemine osa kontrollib tundeid ja kehas toimuvat, empaatia, moraal, enese mõistmine.
• Kui ülemine korrus küpsem, siis laps suudab enne mõelda ja siis tegutseda, saab aru tagajärgedest, teiste tunnetest.
• Ülemine korrus hoiab alumisel silma peal, hoiab tundeid ohjes.
• Alumine aga annab ülemisele enne otsustamist teada, mis kehas toimub.
• Alumine toimib juba sündides hästi. Ülemine küpseb u 25.a.
• Esimestel aastatel ja teismeeas areneb tohutult.
• Vanemad peavad seda teadma, et ootused lapsele oleks eakohased.
 
Aktiivne kuulamine
… on eriline viis peegeldada tagasi seda, mida teine inimene ütles.
... peegeldab minu muljet sellest, mida teine kogeb, mitte sellest, mida teine otseselt väljendab.
Aktiivne kuulamine on tagasiside kõnelejale, mille abil
• annan talle teada, et kuulan teda;
• kontrollin, kas sain tema sõnumist õigesti aru;
• aitan tal end paremini väljendada.
 
Aktiivne kuulamine
Miks minu merisiga suri?
Sa oled kurb?

Mina sõnumid
 Räägib midagi minust endast ja ei sisalda teiste kohta käivaid tõlgendusi ja hinnanguid.
 MS ei kõla rünnaku ja süüdistusena.
 Jätab teisele ruumi tema oma arvamuse jaoks.
 MS saatja võtab endale vastutuse oma siseseisundi eest ja jätab teisele vastutuse enesekontrolli eest.
 Suhtlemine siiram, avatum, vähem manipulatsioone.
Kehtestav mina-sõnum
1. Käitumise HINNANGUVABA kirjeldus
(väldi: mitte kunagi, alati, iga kord)
2. Käitumise MÕJU MINULE (konkreetne ja käegakatsutav).
Mul kulub: aega, raha, jõudu.
3. Minu TUNDED käitumise suhtes.
Lugemiseks
• Tasuta e-koolitused karistamisest ja perest
http://www.sinamina.ee/e-koolitused
• I. Filliozati raamatud „Minu mõistus on otsas“ ja „Ta teeb seda meelega“
https://www.apollo.ee/catalogsearch/advanced/result/?autor =Isabelle+Filliozat
Siegel ja Bryson „Lapse ajukeskne
kasvatus“https://www.apollo.ee/lapse-moistuse-areng.html
• Meditatsiooniplaat lastele „Lapse rõõmuks“
https://www.apollo.ee/lapse-roomuksmeditatsiooniplaat-cd.html
• Tunnetekaardid
https://angelajakobson.wordpress.com/lausete-lopetamisekaardid/
Veebilehti  (vaata ka Facebooki)
• Perekeskus Sina ja Mina www.sinamina.ee
• Tark Vanem http://tarkvanem.ee/
• Targalt internetis http://www.targaltinternetis.ee/

 

Hetkel andmed puuduvad.