Järelvalve aktid

Võrumaa Veterinaarkeskuse kontrollakt nr 15-152-17/072

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise inspekteerimise akt nr VO848

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise inspekteerimise akt nr VO848,2

Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akt nr VO847

 Päästeameti Lõuna päästekeskuse paikvaatluse protokoll nr 7,2-5,2/2151-2

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kontrollakt nr 2212403

 Elektripaigaldise korraline audit

Hetkel andmed puuduvad.