Enampakkumised

Pealeht | Sisukord | Trüki
20.10.2021
 
Võru Lasteaed Okasroosike müüb kirjalikul enampakkumisel Pianiino Vanemuine alghinnaga 5 eurot.
 
Seisukord: Antud klaver on amortiseerunud ja vajab põhjalikku renoveerimist. 
Transport: ostja omal kulul.
Maksmine: pangaülekandega
 
Pakkumine, märgusõnaga „Klaveri enampakkumine", tuleb esitada Võru Lasteaed Okasroosikesele (Jüri 40a, Võru) hiljemalt 31.10.2021 kella 10.00- ks.
 
Pakkumiste avamine toimub 02.11.2021 kell 10.15 Võru Lasteaias Okasroosike.
 
Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
 
1. pakkuja nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku äriregistrisse või
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimi), juriidilise isiku puhul ka esindaja
nimi, füüsilise isiku isikukood või juriidilise isiku registrikood, füüsilise isiku elukoha aadress
või juriidilise isiku äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud
asukoha aadress, aadress teadete saatmiseks ja haldusaktide kätte toimetamiseks kui see erineb
elu- või asukoha aadressist ning sidevahendi andmed (telefon, e-post osaleja valikul)
2. pakutav hind eurodes (numbrite ja sõnadega);
3. kinnitus selle kohta, et soovitakse osaleda PianiinoVanemuine võõrandamise
enampakkumisel;
4. pakkumise esitaja allkiri.
 
Peale enampakkumise tulemuste kinnitamist on enampakkumise võitja kohustatud 10 kalendripäeva jooksul tasuma Võru Lasteaed Okasroosike arveldusarvele enampakkumise ostusumma ja sõlmima ühe kuu jooksul lepingu.
 
Infot enampakkumise kohta ja vajadusel täiendava aja kokkuleppimine kabinetklaveriga tutvumiseks: Tiia Must, tel 53486502, tiia.must@voru.ee.

 

Hetkel andmed puuduvad.