DOKUMENDID

Võru Lasteaed Okasroosike põhimäärus

Võru Lasteaed Okasroosike arengukava aastateks 2019-2021

Võru Lasteaed Okasroosike kodukord

Haridusasutuse poolt osutatavate teenuste hinnad

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Võru Lasteaed Okasroosike isikuandmete töötlemise tingimused

Võru Lasteaed Okasroosike struktuur

Privaatsuspoliitika

Dokumendiregister