DOKUMENDID

Võru Lasteaed Okasroosike põhimäärus

Võru Lasteaed Okasroosike arengukava aastateks 2022-2024

Võru Lasteaed Okasroosike kodukord

Haridusasutuse poolt osutatavate teenuste hinnad

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Võru Lasteaed Okasroosike isikuandmete töötlemise tingimused

Võru Lasteaed Okasroosike struktuur

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Privaatsuspoliitika

Dokumendiregister